• Header
+

เสื้อผ้า

ในปัจจุบัน การนําเสนอเสื้อผ้าของคุณออกสู่ตลาดไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนที่ผ่านมา การออกแบบที่มีเอกลักษณ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะดึงดูดลูกค้าอีกต่อไป เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอล ผู้คนจํานวนมากก็หันมาสํารวจแฟชั่นล่าสุดดูสิ่งที่เป็นกระแสนิยมและเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ต้องการทางอินเตอร์เน็ต นั่น
หมายความว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อสามารถดึงดูดลูกค้าในอินเตอร์เน็ตได้ วิธีง่ายๆ ก็คือต้องมีรูปภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม

ในฐานะบริษัทถ่ายภาพและตกแต่งภาพผู้ชํานาญการ 9th Studio รู้และเข้าใจดีว่าจะทําให้เสื้อผ้าของคุณโดดเด่นในตลาดได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เสื้อผ้าของคุณขายดีทุกที่และทุกเวลา ทีมงานของเราจะพูดคุย
เกี่ยวกับความคาดหวังของคุณและเป้าหมายที่คุณต้องการจากภาพถ่ายก่อน หลังจากนั้นเราจะทํางานร่วมกับคุณ ตลอดขั้นตอนการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ จึงมั่นใจได้ว่าภาพแต่ละภาพที่บริษัทของเราสร้างขึ้นนั้นตรงตามความต้องการของคุณ

นอกจากนี้ ทีมของเรายังสามารถสร้างภาพถ่ายสินค้าในรูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้หุ่นจําลองนายแบบนางแบบจริง หรือถ่ายแค่ตัวสินค้า ประสบการณ์หลายปีที่สั่งสมมาทําให้เราทราบว่าจะสร้างภาพถ่ายแบบต่างๆ และทําให้เสื้อผ้าของคุณโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์และขายดีได้อย่างไร

และไม่ว่าคุณต้องการภาพสินค้าเร่งด่วนเพียงใด ทีมของเราก็สามารถทําได้ บริษัทถ่ายภาพและตกแต่งภาพ ของเรามีพนักงานมากกว่า 180 คนทั่วโลก เราจึงพร้อมทํางานตามเวลาที่คุณสะดวกเสมอในการถ่ายและตกแต่งภาพเสื้อผ้าของคุณไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กหรือผู้ใหญ่ เพื่อให้คุณนําไปใช้งานได้ทันเวลาที่ต้องการ

คุณสามารถชมผลงานการถ่ายและตกแต่งภาพเสื้อผ้าที่ประสบความสําเร็จของเราได้ในหน้านี้

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด