Zilingo header2
+

Zilingo

Zilingo คืออะไร?

Zilingo คือหนึ่งในร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งขายสินค้าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบโดยนักออกแบบอิสระและนักออกแบบที่กําลังมาแรง โดยมีตลาดอยู่ในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฮ่องกง และออสเตรเลีย

Zilingo fashion clothing product photo
Zilingo fashion clothing product photo
Zilingo fashion clothing product photo
Zilingo fashion clothing product photo
Zilingo fashion clothing product photo
Zilingo fashion clothing product photo
Zilingo fashion clothing product photo
Zilingo fashion clothing product photo
Zilingo fashion clothing product photo
Zilingo fashion clothing product photo

 

ดังนั้น พวกเขาจึงต้องมีภาพถ่ายคุณภาพดีเพื่อนําเสนอสินค้าใหม่ๆ Zilingo จึงได้ว่าจ้าง 9th Studio ให้ถ่ายภาพสินค้าของพวกเขา ซึ่งภายหลังได้นําไปใช้ในช่องทางออนไลน์

คุณสมบัติของภาพถ่ายสินค้า

ก่อนถ่ายภาพสินค้า ทีมงานของเราได้พูดคุยกับทาง Zilingo เพื่อตีกรอบและทําความเข้าใจความคาดหวัง
และความต้องการของพวกเขา จากการพูดคุย สิ่งที่พวกเขาต้องการมีดังนี้:

  • ถ่ายภาพสินค้าสําหรับใช้งานออนไลน์
  • รักษามาตรฐานและต้องเข้าใจสไตล์ของ Zilingo
  • มีความน่าเชื่อถือ รักษาระดับคุณภาพ และรักษาเวลา
  • มีขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
  • ส่งมอบภาพด้วยเวลาที่รวดเร็ว
  • สร้างอัตลักษณ์องค์กรให้แก่ผู้ใช้บริการของลูกค้า

product zilingo 2 copy

สิ่งที่เราทำ

เนื่องจากเป็นบริษัทนานาชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องมีภาพสินค้าที่สามารถใช้นำเสนอบริการในหลายๆ ประเทศได้ บริษัทของเราซึ่งอยู่ในประเทศไทยจึงควบคุมขั้นตอนการถ่ายภาพทั้งหมด ได้แก่ การถ่ายภาพและวีดิโอตามสถานที่และกลยุทธ์การตลาด นอกจากนี้เรายังหารือกับทาง Zilingo เกี่ยวกับคุณสมบัติอัตลักษณ์องค์กรของผู้ใช้บริการ
ของพวกเขาอีกด้วย

หลังเสร็จสิ้นการถ่ายภาพ ทีมงานของเรายังช่วยตกแต่งภาพในขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้เทคนิคหลายแบบ เช่น
การจัดองค์ประกอบภาพ การปรับแต่งสี และการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาด

product zilingo image1

สิ่งที่เราเรียนรู้จากการทำงาน

เราได้เรียนรู้หลายสิ่งจากการทำงานชิ้นนี้ ข้อแรก เราได้พัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สิ่งหนึ่งที่เราทำใน ฐานะที่ปรึกษาคือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์ภาพถ่ายสินค้าที่จะตอบโจทย์ที่สุด ข้อสอง เราได้ขัดเกลาทักษะการทำงานด้วยความยืดหยุ่นภายในเวลาที่จำกัด การสื่อสารกับทีมงานจากหลายภูมิภาคและผู้ถือหุ้นและทำความเข้าใจการตอบสนองความต้องการของผู้คนจากประเทศต่างๆ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด บริษัทถ่ายภาพและตกแต่งภาพของเราได้รับประสบการณ์การใช้
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า

 

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด