Levis header2
+

Levi's

Levi's jeans shorts product photo
Levi's jeans shorts product photo
Levi's jeans shorts product photo
Levi's jeans shorts product photo
Levi's jeans shorts product photo
Levi's jeans pants product photo
Levi's jeans pants product photo
Levi's jeans pants product photo
Levi's jeans pants product photo
Levi's jeans pants product photo

 

 

product levis23

 

 

product levis22

 

 

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด