• Header
+

อาหาร

อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกหิวได้เมื่อเห็นอาหาร อาจเป็นเพราะกลิ่นหรือจะเป็นรสชาติอร่อยที่คุณจินตนาการไว้ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะรู้สึกอยากอาหารเมื่อเห็นภาพไม่ว่าอาหารนั้นจะอร่อยมากเพียงใด แต่ถ้าหน้าตา
ไม่น่าทานก็คงไม่ค่อยมีใครอยากซื้อ

9th Studio เข้าใจความกังวลของเจ้าของธุรกิจอาหาร ภาพอาหารส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
การใช้ภาพอาหารที่น่ารับประทานจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก และไม่ว่าจะเป็นภาพดิจิตอลหรือพิมพ์ออกมา
ภาพอาหารที่ดูดีและน่ารับประทานก็ยังคงสําคัญที่สามารถตัดสินความสําเร็จของแบรนด์ได้

ที่บริษัทของเรา คุณจะได้ร่วมงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราตลอดขั้นตอนการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ เราจะดูแลให้คุณได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าภาพที่ออกมานั้นตรงตามความคาดหวังของคุณ และสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาซื้ออาหารของคุณมากขึ้น

นอกจากภาพอาหารที่ดูน่ารับประทานแล้ว เรายังเข้าใจด้วยว่าภาพอาหารควรแสดงถึงความสดใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้า วิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือทําให้ภาพมีสีสันสดใสแต่ยังคงความสมจริง ซึ่งทําได้โดยการถ่ายภาพและตกแต่งภาพอย่างเหมาะสม

เพื่อรับประกันคุณภาพ เราใช้ช่างภาพฝ่ายบริการลูกค้า และทีมงานตกแต่งภาพที่เป็นมืออาชีพมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเรา ทีมงานที่ใส่ใจรายละเอียดของเราจะช่วยดูแลไม่ให้รายละเอียดสําคัญในแต่ละภาพขาดหายไป

คุณสามารถชมผลงานการถ่ายและตกแต่งภาพอาหารหลากหลายแบบของเราที่ได้ทําในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมาได้ในหน้านี้ และคุณจะเข้าใจว่า 9th Studio สามารถมอบความสําเร็จในแบบเดียวกันให้คุณได้อย่างไร

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด