• Header
+

เครื่องประดับ

ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ทุกๆ คนล้วนมีเครื่องประดับที่ชอบใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับคุณผู้ชายอาจเป็นนาฬิกาหรือเข็มขัด สําหรับคุณผู้หญิงอาจเป็นกระเป๋าหรือชุดเครื่องประดับ ไม่ว่าเครื่องประดับ
ของคุณจะเป็นอะไร ทุกชิ้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจหรือช่วยให้ชีวิตประจําวันของคุณสะดวกขึ้นได้

เมื่อร้านค้าต่างขายเครื่องประดับที่คล้ายกัน การทําให้สินค้าของคุณมีเอกลักษณ์และโดดเด่นในตลาดจึงเป็นเรื่องยาก แต่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปหากคุณไว้วางใจ 9th Studio เพราะเราจะช่วยให้สินค้าของคุณขายดีด้วยทักษะการถ่ายภาพสินค้าของเรา

ที่ 9th Studio ช่างภาพและทีมงานตกแต่งภาพของเรามีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ทักษะความเชี่ยวชาญของพวกเขาเป็นเครื่องรับประกันว่าเอกลักษณ์ของเครื่องประดับจะถูกเน้นให้เห็นชัดในภาพถ่าย

นอกจากนี้ ก่อนเริ่มถ่ายภาพสินค้า เราจะต้องมั่นใจว่าเราเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของคุณอย่างชัดเจน เราจะจัดประชุมเพื่อพูดคุยถึงความคาดหวัง ความต้องการ สถานที่ขายสินค้า วิธีขายสินค้า และรายละเอียดอื่นๆ ร่วมกับคุณ หลังจากนั้นเราจะมอบหมายงานให้กับทีมช่างภาพ พนักงานตกแต่งภาพและฝ่ายบริการลูกค้าให้ดําเนินการต่อ

และเรายังเข้าใจด้วยว่าลูกค้าทุกท่านมีความต้องการและกําหนดเวลาที่แตกต่างกันเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทของเราจึงต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คนจากทั่วโลก โดยประจําอยู่ในประเทศไทย
180 คน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถถ่ายและตกแต่งภาพสินค้าทั้งหมด และส่งมอบงานได้ทันเวลาไม่ว่า กําหนดการจะเป็นอย่างไร

คุณสามารถชมงานภาพถ่ายเครื่องประดับของบริษัทเราได้ในหน้านี้

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด