Spokes jewelry header2

+

Spokes Jewelry

Spokes Jewelry คืออะไร

Spokes Jewelry คือหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเครื่องประดับชั้นนําของประเทศไทย

Spokes Gold necklace product photo
Spokes Gold necklace product photo
Spokes Gold necklace product photo
Spokes Gold necklace product photo
Spokes Gold necklace product photo
Spokes Gold necklace product photo
Spokes Gold necklace product photo
Spokes Gold necklace product photo


ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวลํ้าทันสมัยทําให้ที่นี่สามารถให้บริการผลิตเครื่องประดับได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การวางแผนแนวคิดของงาน การเจียระไน ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย จึงได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้าให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา และแอฟริกาใต้

Spokes Jewelry ได้มอบหมายให้ 9th Studio ถ่ายภาพสินค้าและขั้นตอนการผลิตเพื่อใช้ในสื่อต่างๆ และ ได้นําภาพเหล่านี้ไปช่วยในการประชาสัมพันธ์บริษัทและขายสินค้าทั่วโลก

คุณสมบัติของภาพถ่ายสินค้า

ก่อนถ่ายภาพสินค้า ทีมงานของเราได้พูดคุยกับทาง Spokes Jewelry เพื่อทําความเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของพวกเขา จากการพูดคุยสิ่งที่พวกเขาต้องการมีดังนี้ :

  • เตรียมภาพถ่ายสําหรับสื่อออนไลน์
  • ภาพถ่ายสินค้าคุณภาพในราคาที่สามารถจับต้องได้
  • แยกแยะและทําความเข้าใจการถ่ายภาพสําหรับการค้าขายออนไลน์และการถ่ายภาพสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์

 

17 07 11 SJJ1 5707

 

สิ่งที่เราทำ

เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับแบบครบวงจร จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ภาพสินค้าต้องโดดเด่นและมีความน่าสนใจ เราปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานหลายขั้นเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วง

ขั้นแรก บริษัทของเราปรึกษากับทาง Spokes Jewelry เกี่ยวกับความต้องการของพวกเขาจากนั้นทีมงานของเราจึงเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพทั้งหมด และตามด้วยขั้นตอนการถ่ายภาพสินค้า

หลังเสร็จขั้นตอนการถ่ายภาพ ทีมงานของเราได้ตกแต่งภาพในขั้นตอนสุดท้าย เทคนิคที่ใช้ในขั้นตอนนี้มีหลายแบบ ได้แก่ การรีทัช การปรับสี และการจัดองค์ประกอบภาพ

product spokes image1

สิ่งที่เราเรียนรู้จากการทํางาน

ทีมงามของเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากงานชิ้นนี้ เราได้รับประสบการณ์การส่งมอบงานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในเรื่องงบประมาณและคุณภาพ และเราได้เรียนรู้ว่าเราสามารถพัฒนาขั้นตอน การทํางานให้สมบูรณ์แบบได้
เพื่อที่จะผลิตงานให้ได้ภายในระยะเวลาที่จํากัด

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด