product header staedtler
+

Staedtler

Staedtler คืออะไร?

Staedtler คือบริษัทสัญชาติเยอรมันที่ผลิตอุปกรณ์การเขียนและ
เครื่องเขียนอื่นๆ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ และอีกมากมาย

product staedtler image3
Staedtler green pencil sharpener product photo
Staedtler pink pencil sharpener product photo
Staedtler purple pencil sharpener product photo
Staedtler Luna 48 watercolour pencils box product photo
Staedtler Luna 48 watercolour pencils box product photo
Staedtler Luna 48 watercolour pencils box product photo

 

แม้จะมีสํานักงานใหญ่ในเยอรมนี แต่สินค้าของบริษัทก็วางขายในตลาดทั่วโลก ดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีภาพถ่ายคุณภาพดีเพื่อนําเสนอสินค้าใหม่ ๆ Staedtler จึงให้โอกาส 9th Studio ในการช่วยสร้างสรรค์ภาพสินค้าเพื่อใช้ทั้งในช่องทางออนไลน์และการพิมพ์

 

product staedtler

คุณสมบัติของภาพถ่ายสินค้า

ก่อนถ่ายภาพสินค้า ทีมงานของเราได้พูดคุยกับทาง Staedtler เพื่อตีกรอบและทําความเข้าใจความคาดหวังและ
ความต้องการของพวกเขาจากการพูดคุย สิ่งที่พวกเขาต้องการมีดังนี้:

  • ทําตามคุณสมบัติที่ทางเยอรมนีกําหนด
  • สร้างสรรค์ภาพถ่ายสินค้าคุณภาพดีและตรงต่อเวลา
  • ปรับขั้นตอนการถ่ายและตกแต่งภาพให้มีประสิทธิภาพ
  • ดูแลความต้องการพิเศษของลูกค้า
  • รวมทีมที่เป็นมืออาชีพเพื่อทํางานชิ้นนี้
  • ทําความเข้าใจลูกค้าทั่วโลก โดยเฉพาะความคาดหวังในแบบตะวันตกและเยอรมัน
  • สร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมกับการใช้ในสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

 136 C24 TH Front

สิ่งที่เราทำ

เนื่องจากเป็นบริษัทจากเยอรมนี พวกเขาจึงต้องการภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานของประเทศเยอรมนี บริษัทตกแต่งภาพของเราซึ่งมาจากประเทศไทยจึงยึดมาตรฐานการถ่ายภาพสากลอย่างเคร่งครัด

หลังเสร็จสิ้นการถ่ายภาพ ทีมงานของเรายังช่วยตกแต่งภาพในขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้เทคนิคหลายแบบ เช่น
การจัดองค์ประกอบภาพ การปรับแต่งสี และการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาด

product staedtler image2 copy3

สิ่งที่เราเรียนรู้จากการทํางาน

ตลอดขั้นตอนทั้งหมด บริษัทของเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ข้อแรกคือเราได้เรียนรู้การทํางานให้เสร็จสิ้นภายใน
เวลาสั้นๆ เราต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางานของเรามากนัก
ข้อที่สอง เราเข้าใจว่าบริษัทของเราก็สามารถผลิตภาพถ่ายสินค้าที่มีคุณภาพในระดับเดียวกับในประเทศเยอรมนีได้

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด