fine26 header2
+

Fine26

Fine26 คืออะไร?

Fine 26 เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ตั้งในประเทศไทยดำเนินงานเกี่ยวกับ
การออกแบบและผลิตสินค้าโลหะงานฝีมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Fine 26 Front peacock decoration product photo
Fine 26 Pisa tower metal decoration product photo
Fine 26 home decoration product photo
Fine 26 room decorations product photo
Fine 26 home decoration product photo
Fine 26 metal owl home decoration product photo
Fine 26 home decoration product photo
Fine 26 ship mirror home decoration product photo
Fine 26 home decoration product photo
Fine 26 home decoration product photo

บริษัทคือผู้ดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้าจำพวกของตกแต่งภายในที่เป็นโลหะ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในผนังหรือกำแพงขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงต้องคาดหวังผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมและขายสินค้าใหม่ๆ

และ Fine 26 ยังได้จ้าง 9th Studio เพื่อสร้างสรรค์งานภาพให้กับสินค้าอีกด้วย และเพื่อนำไปใช้ในช่องทางออนไลน์
และสิ่งพิมพ์

iStock 678588442

Requirements for the product photo

ก่อนการถ่ายภาพ ทีมงานของเราจะปรึกษากับทางFine26เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของบริษัท 
ซึ่งจากการประชุมหารือกันทางลูกค้ามีความต้องการหลายจุดดังนี้

  • รูปภาพสินค้าใช้สำหรับโฆษณาลงช่องทางออนไลน์ (บนเว็บFine26และอเมซอน (Amazon) การโฆษณาผ่าน
    สื่อสิ่งพิมพ์ และเพื่อใช้ในการลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
  • สร้างความน่าเชื่อถือเรื่องเวลาและคุณภาพ
  • สามารถปรับการทำงานให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
  • มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
  • สามารถถ่ายภาพสินค้าที่มีขนาดใหญ่ให้ลูกค้าได้
  • ทำความเข้าใจลูกค้าต่างวัฒนธรรมได้

iStock 899419454 super

สิ่งที่เราทำ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดของธุรกิจ เราจึงต้องการที่จะนำเสนอสินค้าผ่านรูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นบริษัทแก้ไขและถ่ายภาพในประเทศไทยอย่างเราจะได้ปรึกษากับบริษัท Fine26 เพื่อรับฟังไอเดียในการถ่ายภาพตามกรอบแนวคิดของลูกค้าที่ต้องคำนึงถึงหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (DIP) ในประเทศไทย

หลังขั้นตอนการถ่ายภาพ ทีมงานของเราจะจัดการปรับแต่งผลงานเป็นการเก็บงานครั้งสุดท้าย ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการใช้เทคนิคบางอย่างเช่น การรีทัช และการปรับแต่งสี (Color correction) รวมถึงการวางองค์ประกอบของรูปภาพให้เหมาะสม

iStock 648050486

ประโยชน์ที่ได้จากการทำโปรเจค

บริษัทของเราได้เรียนรู้การทำงานหลายอย่างมาก อย่างแรกเราเรียนรู้ที่จะรักษาคุณภาพของผลงานของเราไว้เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ประการที่สองทีมงานของเรายังได้ฝึกทักษะในการรักษาคุณภาพของสีรูปและคุณภาพของงานพิมพ์เพื่อสร้างสรรค์รูปภาพที่มีคุณภาพสูง

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด