• Header
+

More than just beautifying images

การทําให้ภาพถ่ายสินค้าโดดเด่นไม่ได้ใช้ทักษะการถ่ายภาพที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยทักษะการตกแต่งภาพเพื่อเน้นให้เห็นคุณภาพของสินค้าด้วย ประสบการณ์การทํางานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กใน วงการต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปีทําให้ทีมงานของเราได้พัฒนาทักษะการตกแต่งภาพจนชํานาญ เราจึง สามารถยกระดับภาพถ่ายสินค้าของคุณ ให้ภาพถ่ายธรรมดากลายเป็นภาพถ่ายที่พิเศษ และเรารับประกันว่าสินค้าของคุณจะขายดีได้ทุกที่

 design retouching3

เหตุผลที่ควรเลือก 9th Studio ให้ถ่ายภาพให้คุณ

ในฐานะบริษัทรับถ่ายภาพระดับมืออาชีพ เราเชื่อว่าลูกค้าของเราคู่ควรกับภาพถ่ายที่ดีที่สุด เพื่อรับประกันคุณภาพ เราจึงตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเท่านั้น

นอกจากนี้เรายังจ้างพนักงานที่มีความมุ่งมั่นมีทักษะที่ยอดเยี่ยม เพื่อส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้าเสมอ

เราเชื่อมั่นในการสื่อสารผ่านภาพถ่ายและการใช้ภาพเล่าเรื่อง ดังนั้นเราจึงออกแบบขั้นตอน
การตกแต่งภาพ ที่ทั้งเป็นระบบและทันสมัย

หลังจากทีมงานของเราได้รับภาพถ่ายที่ยังไม่ผ่านการปรับแต่งแล้ว เราจะแก้ไขจุดที่ไม่สมบูรณ์แบบโดยใช้ เทคนิคขั้นสูง เช่น clipping path, masking, retouching, alpha masking, และ color correction ทีมผู้ เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภาพของเราใส่ใจรายละเอียดจนถึงที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าการตกแต่งภาพใน
แต่ละครั้งจะเน้นให้เห็นคุณภาพของภาพถ่ายชัดเจนยิ่งขึ้น

ทีมของเราจะช่วยให้ภาพถ่ายสินค้าของคุณพร้อมใช้ในตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่และสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพ ภาพถ่ายของ 9th Studio จึงได้รับการตอบสนองที่ดีจากตลาดเสมอมา

 

design retouching1

สิ่งที่เราทําเพื่อให้ภาพของคุณสมบูรณ์แบบ

ที่บริษัทของเรา ขั้นตอนการตกแต่งภาพมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ : การรับคําสั่งงาน การตกแต่งภาพ
และการควบคุมคุณภาพ

1. ในการรับคําสั่งงาน ทีมงานตกแต่งภาพจะติดต่อกับลูกค้าเพื่อทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
2. ในการตกแต่งภาพ ทีมงานจะเริ่มตกแต่งภาพและกําจัดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายภาพทั้งหมด
3. ในการควบคุมคุณภาพ พนักงานตกแต่งภาพผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบงานทั้งหมดเพื่อรับรองคุณภาพ

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด