• Header
+

Creating images is not an art, it’s an Experience

การถ่ายภาพสินค้าอาจดูเหมือนง่าย แต่การสร้างภาพถ่ายที่ช่วยให้สินค้าขายดีถือเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
อย่างหนึ่ง ประสบการณ์หลายปีในวงการช่วยให้เราสามารถผลิตงานคุณภาพดีที่สุดเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณและทําให้สินค้าของคุณขายได้ทุกที่ทุกเวลา

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรารวบรวมช่างภาพมากประสบการณ์และสร้างทีมงานของเราขึ้นมา ซึ่งช่วยให้เราได้พัฒนาทักษะการถ่ายภาพสินค้าหลากหลายประเภท เช่น แฟชั่น เครื่องประดับ สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจออนไลน์ สิ่งพิมพ์ ไลฟ์สไตล์ สินค้า สถานที่ และการถ่ายภาพในสตูดิโอ ในฐานะบริษัทถ่ายภาพ ประสบการณ์หลายปีในวงการต่างๆ ทําให้เรามีโอกาสถ่ายและตกแต่งภาพให้กับแบรนด์
นานาชาติจํานวนมาก

design shooting

ขั้นตอนการถ่ายภาพสินค้า

เพื่อดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดการ เราจะมอบหมายทีมให้ช่วยคุณดูแลปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะ

ที่บริษัทของเรา ขั้นตอนถ่ายภาพแบ่งได้เป็น 8 ขั้น และแบ่งเพิ่มเติมได้เป็นสองส่วน คือ ก่อนและ
ระหว่างการถ่ายภาพ

ก่อนการถ่ายภาพ

1.  รับสินค้าจากลูกค้า คือการรับสินค้าและตรวจสอบดูว่าสินค้าทั้งหมดอยู่ในสภาพดี
2.  เตรียมถ่ายภาพ ตัวอย่างเช่น รีดเสื้อ ทําความสะอาดสินค้า และทําความเข้าใจคุณสมบัติสินค้าและ/หรือ สถานที่สําหรับการถ่ายกลางแจ้ง
3.  ทบทวนความคาดหวังของลูกค้า
4.  กําหนดแนวทางการถ่ายภาพ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ถ่ายภาพ ประเภทสินค้า และจํานวนสินค้า

ระหว่างการถ่ายภาพ

5. ถ่ายภาพสินค้า
6. ส่งภาพถ่ายให้ทีมตกแต่งภาพ
7. ส่งภาพให้ลูกค้า ซึ่งภาพที่ผ่านการตกแต่งแล้วจะถูกส่งไปให้ลูกค้าตรวจสอบ
8. แก้ไขหากจําเป็น โดยภาพจะถูกส่งกลับมายังทีมตกแต่งภาพหากลูกค้ารู้สึกว่า
ภาพยังไม่ได้มาตรฐานที่วางไว้

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด